Yurt frames

The Yurt frame

yurt banner 2

frame 30 The trellis wall

yurt banner1 close view  trellis wall

frame 24 full frame

frame 22 The roof crown

frame 2 All components  of a 18ft Yurt

frame 17 18ft Yurt frame